סמינרים ואירועים

טבת-שבט תשע"חינואר 2018

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
 
יד 1
 
טו 2
 
יז 4
 
יח 5
 
יט 6
 
2
08/01/2018 - 14:00 - 15:15
כב 9
 
10/01/2018 - 10:30 - 11:30
כד 11
 
כה 12
 
כו 13
 
3
כט 16
 
ב 18
 
ג 19
 
ד 20
 
4
21/01/2018 - 12:00 - 13:00
ו 22
 
ז 23
 
ח 24
 
ט 25
 
י 26
 
יא 27
 
5
יב 28
 
יג 29
 
יד 30
 
טו 31