סמינרים ואירועים

חשוון-כסלו תשע"חנובמבר 2017

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
44
 
 
 
יג 2
 
יד 3
 
טו 4
 
45
05/11/2017 - 14:00 - 15:30
יח 7
 
כ 9
 
כא 10
 
כב 11
 
46
כה 14
 
כז 16
 
כח 17
 
כט 18
 
47
19/11/2017 - 12:00 - 13:30
19/11/2017 - 12:00 - 13:00
19/11/2017 - 14:00 - 15:30
ג 21
 
ה 23
 
ו 24
 
ז 25
 
48
ח 26
 
ט 27
 
י 28
 
29/11/2017 - 10:30 - 11:30
יב 30