סמינרים ואירועים

אייר-סיוון תשע"חמאי 2018

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
18
 
 
19
20
21
יא 25
 
יב 26
 
22
טו 29
 
30/05/2018 - 08:30 - 31/05/2018 - 18:00
30/05/2018 - 10:00 - 31/05/2018 - 17:00
30/05/2018 - 11:00 - 12:00