סמינרים ואירועים

אייר-סיוון תשע"זמאי 2017

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
18
 
ה 1
 
ו 2
 
ט 5
 
י 6
 
19
08/05/2017 - 14:00 - 15:30
יג 9
 
10/05/2017 - 10:30 - 11:30
טז 12
 
יז 13
 
20
כ 16
 
כב 18
 
כג 19
 
כד 20
 
21
כז 23
 
כח 24
 
א 26
 
ב 27
 
22
28/05/2017 - 14:00 - 15:00
ד 29
 
ה 30
 
ו 31