סמינרים ואירועים

סיוון-תמוז תשע"זיוני 2017

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
22
 
 
 
 
ז 1
 
ח 2
 
ט 3
 
23
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
טו 9
 
טז 10
 
24
11/06/2017 - 14:00 - 15:00
11/06/2017 - 14:00 - 15:00
יט 13
 
כ 14
 
15/06/2017 - 10:00 - 12:00
כב 16
 
כג 17
 
25
כה 19
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
כט 23
 
ל 24
 
26
25/06/2017 - 14:00 - 15:00
25/06/2017 - 14:05 - 30/06/2017 - 14:05