סמינרים ואירועים

ניסן-אייר תשע"זאפריל 2017

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
13
 
 
 
 
 
 
ה 1
 
14
02/04/2017 - 14:00 - 15:30
ז 3
 
ח 4
 
י 6
 
יא 7
 
יב 8
 
15
יג 9
 
יד 10
 
טו 11
 
טז 12
 
יז 13
 
יח 14
 
יט 15
 
16
כ 16
 
כא 17
 
כב 18
 
כה 21
 
כו 22
 
17
כח 24
 
כט 25
 
26/04/2017 - 10:30 - 11:30
א 27
 
ב 28
 
ג 29
 
18