סמינרים ואירועים

כ"ח אדר ה'תשע"ז
השבוע שתחילתו במרץ 26 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
 
ב 29
 
 
ד 31
 
ה 1
 
10:00
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
17:00