סמינרים ואירועים

ו' ניסן ה'תשע"ז
השבוע שתחילתו באפריל 2 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
ז 3
 
ח 4
 
 
י 6
 
יא 7
 
יב 8
 
10:00
 
 
 
 
 
 
14:00
02/04/2017 - 14:00 - 15:30