סמינרים ואירועים

כ' ניסן ה'תשע"ז
השבוע שתחילתו באפריל 16 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כ 16
 
כא 17
 
כב 18
 
 
 
כה 21
 
כו 22
 
10:00