סמינרים ואירועים

כ"ז ניסן ה'תשע"ז
השבוע שתחילתו באפריל 23 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
כח 24
 
כט 25
 
 
 
ב 28
 
ג 29
 
10:00
 
 
 
26/04/2017 - 10:30 - 11:30
 
 
14:00