סמינרים ואירועים

ד' אייר ה'תשע"ז
השבוע שתחילתו באפריל 30 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
ה 1
 
ו 2
 
 
 
ט 5
 
י 6
 
10:00
 
 
 
03/05/2017 - 10:00 - 11:00
 
 
11:00
 
 
 
 
 
 
14:00
30/04/2017 - 14:00 - 15:00