סמינרים ואירועים

ח' תמוז ה'תשע"ז
השבוע שתחילתו ביולי 2 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
ח 2
 
ט 3
 
 
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
יד 8
 
17:00