סמינרים ואירועים

כ"ב תמוז ה'תשע"ז
השבוע שתחילתו ביולי 16 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כב 16
 
כג 17
 
כד 18
 
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
10:00