סמינרים ואירועים

ו' טבת ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בדצמבר 24 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
ו 24
 
 
ח 26
 
ט 27
 
י 28
 
יא 29
 
יב 30
 
14:00
 
 
 
 
 
 
15:00