קורס מכינה במתמטיקה

המחלקה למתמטיקה מציעה למועמדיה קורס הכנה במתמטיקה. בהתבסס על ניסיון השנים האחרונות נמצא שקורס זה מקל על תלמידי השנה הראשונה את ההיקלטות בלימודים ומקטין את אחוז הנשירה. הקורס כולל שני חלקים: החלק הראשון כולל מעבר מעמיק על כלים נבחרים של המתמטיקה, והחלק השני  כולל לימוד חשיבה מתמטית והכנה ללימודי מתמטיקה ברמה אקדמית.

הקורס יתקיים אי"ה בתאריכים הבאים - חלק א: מיום ראשון 6/8/17 עד יום ראשון 3/9/17. חלק ב: מיום שלישי 5/9/17 עד יום רביעי 13/9/17.  הלימודים יתקיימו בימים א, ג, ה, בין השעות 16-19 בניין     כיתה     .

מרצה הקורס:  ד"ר ארז שיינר.

מצ"ב סילבוס הקורס.
מצ"ב מבחן לדוגמא

 

להלן מספר דגשים:

  • חובת השתתפות – כל המתקבלים חייבים במכינה, למעט: מתקבל שנבחן ברמת 5 יח"ל וציונו 75 ומעלה פטור מן החלק הראשון; מתקבל שנבחן ברמת 5 יח"ל וציונו 90 ומעלה פטור גם מן החלק השני. החלק הראשון מומלץ לכל תלמיד שנבחן במתמטיקה לפני שנתיים או יותר, החלק השני מומלץ לכולם.
  • עלות הקורס: 1,147.5 ₪ לחלק א ו- 535.5₪ לחלק ב (סה"כ 1,683 ₪).  
  • ההרשמה למכינה תעשה כמו לכל קורס קיץ רגיל באוניברסיטה, טופס ניתן לקבל במזכירות המחלקה למתמטיקה בבניין 216 חדר 103
  • מבחן יתקיים בסיום הקורס בתאריך 19/9/17 על שני החלקים.
  • במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים להגיש מספר תרגילים.
  • פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

ניתן לשלוח את טופס ההרשמה ושובר תשלום חתום ע"י הבנק לפקס 03-7384057 או למייל malka.bachar@mail.biu.ac.il

 

שימו לב בין התאריכים 13/8/17-18/8/17 לא יתקיימו לימודים מפאת החופשה המרוכזת.