מתמטיקה עם הנדסת חשמל מורחב - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1

4

2

 4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

 

 

שנה ב':

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

88-151

שימושי מחשב במתמטיקה

 

 

2

1

88165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

4

2

 

 

שנה ג':

 

88-201

גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-211

אלגברה מופשטת 1

3

2

 

 

88-222

טופולוגיה

 

 

3

2

88-376

שיטות נומריות

2

2

 

 

 

 

 

שנה ד':

88-341

אנליזה מודרנית 1

3

2

 

 

 

 

בנוסף יש ללמוד קורסי בחירה במתמטיקה בהיקף של 6 נק"ז

 

88-212

אלגברה מופשטת 2

 

 

4

2

88-311

אלגברה מופשטת 3

2

1

 

 

88-202

תורת הקבוצות

 

 

3

2

88-833

אנליזה מודרנית 2

3

 

 

 

88-555

תורת הגרפים

3

 

 

 

88-369

חקר ביצועים

 

 

2

1

88-577

מבוא להצפנה

 

 

3