מכינה במתמטיקה – קיץ תשע"ח

המחלקה למתמטיקה מציעה למועמדיה קורס הכנה במתמטיקה. בהתבסס על ניסיון השנים האחרונות נמצא שקורס זה מקל על תלמידי השנה הראשונה את ההיקלטות בלימודים ומקטין את אחוז הנשירה. הקורס כולל שני חלקים: החלק הראשון כולל מעבר מעמיק על כלים נבחרים של המתמטיקה, והחלק השני  כולל לימוד חשיבה מתמטית והכנה ללימודי מתמטיקה ברמה אקדמית.

 

הקורס יתקיים אי"ה בתאריכים הבאים - חלק א: מיום ראשון 29/7/18 עד יום ראשון 23/8/18. חלק ב: מיום ראשון 26/8/18 עד יום רביעי 5/9/18 הלימודים יתקיימו בימים א, ג, ד, בין השעות 16-19 המיקום יתפרסם בהמשך   .

 

מרצה הקורס:  ד"ר ארז שיינר.

לפרטים נוספים