תואר שני

המחלקה למתמטיקה רואה בלימודי התואר השני גורם חשוב בפיתוח דור החוקרים והמיישמים הבא. חברי סגל המחלקה מקיפים במחקריהם מגוון רחב של נושאים במתמטיקה ונמצאים בחזית המחקר בארץ ובעולם.

תחומי המחקר במחלקה

מסלולים

קיימים שני מסלולי לימוד לתואר שני:

מסלול עם תזה - הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.

מסלול ללא תזה - מתמטיקה פיננסית - הכולל לימוד קורסים ללא הגשת תזה.

 

מסלול עם תזה:

דרישות מוקדמות : תואר ראשון במסלול המתאים במתמטיקה (מורחב או ראשי) בממוצע של 84% לפחות. מועמדים בעלי רקע חזק במתמטיקה שאינם עומדים בדרישה הנ"ל, וייתקבלו, יחוייבו בקורסי השלמה שייקבעו ע"י יועץ המחלקה.

 
הלימודים כוללים 29 שעות סמסטריאליות (14.5 ש"ש) של קורסים וכן כתיבת תזה.
הקורסים כוללים:
·          6 קורסים מתוך 14 "קורסי ליבה" (כל אחד בן 3 שעות סמסטריאליות).
·          1 סמינריון (2 שעות סמסטריאליות).
·          3-4 קורסי בחירה (בסה"כ 9 שעות סמסטריאליות); אחד מקורסי הבחירה יכול להיות משנה ג' של תואר ראשון.
 
קורסי הליבה מחולקים ל- 5 אשכולות, לפי הרשימה הבאה. ניתן לבחור קורסים באופן חופשי. לסטודנטים המתכוונים להמשיך במחקר במתמטיקה עיונית מומלץ להתמקד בעיקר באשכולות א,ב,ג; ואילו למתכוונים להמשיך במחקר במתמטיקה שימושית מומלץ להתמקד בעיקר באשכולות ד,ה. בחירת הקורסים תיעשה בהתייעצות עם המנחה או (לפני בחירת מנחה) עם יועצי המחלקה.

יש להגיש הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השניה. מומלץ לבחור מנחה מוקדם ככל האפשר, ולהגיש את ההצעה עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

א. אלגברה:

 

ב. אנליזה:

 

ג. טופולוגיה וגיאומטריה:

 

ד. משוואות דיפרנציאליות:

 

ה. אנליזה יישומית:

 

יועץ המחלקה לשנה"ל תשע"ה הוא פרופ' בוריס קוניאבסקי. לקביעת פגישה יש לתאם במייל kunyav@math.biu.ac.il