מסלול מתמטיקה שימושית מורחב - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-151

שימושי מחשב במתמטיקה

 

 

2

1

88165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

4

2

 

שנה ב':

88-211

אלגברה מופשטת 1

3

2

 

 

88-230/6

חשבון אינפיניטסימלי 3, חשבון אינפיניטסימלי 4

4

2

3

1

88-222

טופולוגיה

 

 

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

2

 

 

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית 1

3

2

 

 

 
בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד:

שנה ב':

88-235

אנליזה פורייה

 

 

3

 

88-376

שיטות נומריות

2

2

 

 

 

שנה ג':

88-241

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

4

2

 

 

88-320

פיסיקה למתמטיקאים

 

 

3

2

 

 

בנוסף יש ללמוד 24 שעות סמסטריאליות מתוך רשימה של קורסים מתקדמים במתמטיקה שתתפרסם מדי שנה.

 

 "חבילת הקורסים לטכנולוגיות עיליות":

למעוניניים לאחר סיום התואר לעבוד בתחום המחשבים והאלגוריתמיקה (הייטק) ממולץ לקחת את חבילת הקורסים לטכנולוגיות עיליות (ללא קשר למסלול הנלמד)

קורסים אלו מכסים את היידע הבסיסי הנדרש  במקצועות המבוססים על עבודה עם מחשבים, כגון תכנות ואלגוריתמיקה

88-170

מבוא לחישוב

88-280

מבנה נתונים ואלגוריתמים

88-385

סדנא לפרויקטים

88-174 מבוא לתכנות מונחה עצמים