מסלול מתמטיקה עיונית ראשי - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-151

שימושי מחשב במתמטיקה

 

 

2

1

88-165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

4

2

 

שנה ב':

88-211

אלגברה מופשטת 1

3

2

 

 

88-230/6

חשבון אינפיניטסימלי 3, חשבון אינפיניטסימלי 4

4

2

3

1

88-222

טופולוגיה

 

 

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

2

 

 

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית 1

3

2

 

 

 

בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

שנה ב':

88-212

אלגברה מופשטת 2

 

 

4

2

 

שנה ג':

88-311

אלגברה מופשטת 3

2

1

 

 

 

כמו כן יש ללמוד אחד מתוך הקורסים הבאים בשנה ג':

88-520

טופולוגיה אלגברית

3

 

 

 

88-525

גאומטריה אלגברית

3

 

 

 

 
 

 "חבילת הקורסים לטכנולוגיות עיליות":

למעוניניים לאחר סיום התואר לעבוד בתחום המחשבים והאלגוריתמיקה (הייטק) ממולץ לקחת את חבילת הקורסים לטכנולוגיות עיליות (ללא קשר למסלול הנלמד)

קורסים אלו מכסים את היידע הבסיסי הנדרש  במקצועות המבוססים על עבודה עם מחשבים, כגון תכנות ואלגוריתמיקה