מסלול מתמטיקה שימושית ראשי - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-151

שימושי מחשב במתמטיקה

 

 

2

1

88165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

4

2

 

שנה ב':

88-211

אלגברה מופשטת 1

3

2

 

 

88-230/6

חשבון אינפיניטסימלי 3, חשבון אינפיניטסימלי4

4

2

3

1

88-222

טופולוגיה

 

 

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

2

 

 

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית 1

3

2

 

 

 

בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד:

שנה ב':

88-235

אנליזה פורייה

 

 

3

 

88-376

שיטות נומריות

2

2

 

 

 

שנה ג':

88-241

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

4

2

 

 

 

 

 "חבילת הקורסים לטכנולוגיות עיליות":

למעוניניים לאחר סיום התואר לעבוד בתחום המחשבים והאלגוריתמיקה (הייטק) מומלץ לקחת את חבילת הקורסים לטכנולוגיות עיליות (ללא קשר למסלול הנלמד)

קורסים אלו מכסים את היידע הבסיסי הנדרש  במקצועות המבוססים על עבודה עם מחשבים, כגון תכנות ואלגוריתמיקה