מסלול דו ראשי מובנה מתמטיקה - מדעי המחשב - פירוט הקורסים

על הסטודנטים במסלול זה ללמוד את כל הקורסים במסלול  "מתמטיקה עיונית ראשי"  למעט הקורס "מתמטיקה בדידה" 88-195, או את כל הקורסים במסלול  "מתמטיקה שימושית ראשי" למעט  "שיטות נומריות 1" 88-376 ו"מתמטיקה בדידה" 88-195.

 

בנוסף, על הסטודנטים הלומדים במסלול זה לעמוד בכל דרישות המסלול במסגרת המחלקה למדעי המחשב, למעט הקורסים במתמטיקה.