סמינרים ואירועים

ט"ז חשוון ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בנובמבר 5 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
יח 7
 
 
כ 9
 
כא 10
 
כב 11
 
10:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
06/11/2017 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00
05/11/2017 - 14:00 - 15:30