סמינרים ואירועים

כ"ג חשוון ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בנובמבר 12 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
 
 
כז 16
 
כח 17
 
כט 18
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
17:00