סמינרים ואירועים

א' כסלו ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בנובמבר 19 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
ג 21
 
 
ה 23
 
ו 24
 
ז 25
 
10:00
 
 
 
 
 
12:00
19/11/2017 - 12:00 - 13:30
19/11/2017 - 12:00 - 13:00
19/11/2017 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
14:00
19/11/2017 - 14:00 - 15:30