סמינרים ואירועים

ח' כסלו ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בנובמבר 26 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
י 28
 
 
יב 30
 
יג 1
 
יד 2
 
10:00
 
 
 
29/11/2017 - 10:30 - 11:30
 
 
 
12:00
26/11/2017 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
27/11/2017 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00