סמינרים ואירועים

ט"ו כסלו ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בדצמבר 3 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
 
 
יט 7
 
כ 8
 
כא 9
 
10:00
 
 
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
04/12/2017 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
 
17:00