סמינרים ואירועים

כ"ב כסלו ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בדצמבר 10 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
כד 12
 
כה 13
 
כו 14
 
כז 15
 
כח 16
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
11/12/2017 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00