סמינרים ואירועים

כ"ט כסלו ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בדצמבר 17 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
א 19
 
 
ג 21
 
ד 22
 
ה 23
 
10:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
17:00