סמינרים ואירועים

ו' טבת ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בדצמבר 24 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
ח 26
 
 
י 28
 
יא 29
 
יב 30
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
24/12/2017 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
 
15:00