סמינרים ואירועים

י"ג טבת ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בדצמבר 31 2017

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
יד 1
 
טו 2
 
 
יז 4
 
יח 5
 
יט 6
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
31/12/2017 - 12:00 - 13:00