סמינרים ואירועים

י"ז אדר ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו במרץ 4 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
יט 6
 
 
כא 8
 
כב 9
 
כג 10
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
05/03/2018 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00