סמינרים ואירועים

ב' ניסן ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו במרץ 18 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
ד 20
 
 
 
ז 23
 
ח 24
 
09:00
 
 
 
 
22/03/2018 - 09:00 - 18:00
 
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
18/03/2018 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
19/03/2018 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00