סמינרים ואירועים

כ"ג ניסן ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו באפריל 8 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
 
 
כז 12
 
כח 13
 
כט 14
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
08/04/2018 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
09/04/2018 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
 
17:00