סמינרים ואירועים

ל' ניסן ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו באפריל 15 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
ב 17
 
ג 18
 
ד 19
 
ה 20
 
ו 21
 
12:00
15/04/2018 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
14:00