סמינרים ואירועים

ז' אייר ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו באפריל 22 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
ח 23
 
ט 24
 
 
יא 26
 
יב 27
 
יג 28
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
22/04/2018 - 12:00 - 13:00