סמינרים ואירועים

י"ד אייר ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו באפריל 29 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
29/04/2018 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
30/04/2018 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00
29/04/2018 - 14:00 - 16:00
30/04/2018 - 14:00 - 15:35
 
 
 
 
 
17:00