סמינרים ואירועים

כ"א אייר ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו במאי 6 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
06/05/2018 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
14:00