סמינרים ואירועים

כ' טבת ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בינואר 7 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
 
 
כד 11
 
כה 12
 
כו 13
 
10:00
 
 
 
10/01/2018 - 10:30 - 11:30
 
 
 
12:00
07/01/2018 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
14:00
 
08/01/2018 - 14:00 - 15:15
 
 
 
 
 
17:00