סמינרים ואירועים

כ"ח אייר ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו במאי 13 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
10:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
14/05/2018 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
14:00
 
14/05/2018 - 14:00 - 15:00
 
 
 
 
 
15:00