סמינרים ואירועים

י"ג סיוון ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו במאי 27 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
טו 29
 
 
 
יח 1
 
יט 2
 
Before 08:00
 
 
 
 
 
 
08:00
 
 
 
30/05/2018 - 08:30 - 31/05/2018 - 18:00
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
11:00
 
 
 
30/05/2018 - 11:00 - 12:00
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
14:00