סמינרים ואירועים

כ"ז סיוון ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו ביוני 10 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
 
 
א 14
 
ב 15
 
ג 16
 
10:00
 
 
 
 
 
 
11:00
10/06/2018 - 11:00 - 12:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
17:00