סמינרים ואירועים

כ"ז טבת ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בינואר 14 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
כט 16
 
 
ב 18
 
ג 19
 
ד 20
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
14:00