סמינרים ואירועים

י' אב ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו ביולי 22 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
י 22
 
יא 23
 
יב 24
 
יג 25
 
 
טו 27
 
טז 28
 
09:00
 
 
 
 
26/07/2018 - 09:00 - 19:00