סמינרים ואירועים

ה' שבט ה'תשע"ח
השבוע שתחילתו בינואר 21 2018

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
ז 23
 
 
ט 25
 
י 26
 
יא 27
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
21/01/2018 - 12:00 - 13:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
22/01/2018 - 13:00 - 15:00