סמינרים ואירועים

טבת-שבט תשע"טינואר 2019

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
 
 
כד 1
 
כו 3
 
כז 4
 
כח 5
 
2
ב 8
 
ד 10
 
ה 11
 
ו 12
 
3
13/01/2019 - 14:00 - 15:30
ט 15
 
יא 17
 
יב 18
 
יג 19
 
4
20/01/2019 - 14:00 - 15:30
טו 21
 
טז 22
 
יז 23
 
יט 25
 
כ 26
 
5
כא 27
 
כב 28
 
כה 31