סמינרים ואירועים

י"ד שבט ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו בינואר 20 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
טו 21
 
טז 22
 
יז 23
 
 
יט 25
 
כ 26
 
11:00
 
 
 
 
24/01/2019 - 11:00 - 12:30
 
 
14:00
20/01/2019 - 14:00 - 15:30