סמינרים ואירועים

כ"א שבט ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו בינואר 27 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כא 27
 
כב 28
 
 
 
כה 31
 
כו 1
 
כז 2
 
10:00
 
 
 
 
 
 
17:00