סמינרים ואירועים

י"ב אדר-א' ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו בפברואר 17 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
יד 19
 
טו 20
 
טז 21
 
יז 22
 
יח 23
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00