סמינרים ואירועים

כ"ו אדר-א' ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו במרץ 3 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
כח 5
 
 
 
א 8
 
ב 9
 
10:00
 
 
 
06/03/2019 - 10:30 - 11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
04/03/2019 - 13:00 - 15:00
 
 
07/03/2019 - 13:00 - 14:30
 
 
14:00