סמינרים ואירועים

ז' שבט ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו בינואר 13 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
ט 15
 
 
יא 17
 
יב 18
 
יג 19
 
10:00
 
 
 
16/01/2019 - 10:00 - 11:00
 
 
 
11:00
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
14:00
13/01/2019 - 14:00 - 15:30
14/01/2019 - 14:00 - 15:15
 
 
 
 
 
18:00