סמינרים ואירועים

כ"ח שבט ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו בפברואר 3 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כח 3
 
 
 
א 6
 
ב 7
 
ג 8
 
ד 9
 
13:00
 
 
 
 
 
 
17:00