סמינרים ואירועים

י"ט אדר-א' ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו בפברואר 24 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
 
כא 26
 
 
 
כד 1
 
כה 2
 
10:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
13:00