סמינרים ואירועים

י"ט אדר-א' ה'תשע"ט
השבוע שתחילתו בפברואר 24 2019

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
יט 24
 
 
כא 26
 
כב 27
 
כג 28
 
כד 1
 
כה 2
 
13:00
 
TBA
25/02/2019 - 13:00 - 15:00