סמינרים ואירועים

ט"ז אייר ה'תש"פ
השבוע שתחילתו במאי 10 2020

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
טז 10
 
יז 11
 
יח 12
 
 
כ 14
 
כא 15
 
כב 16
 
11:00
 
 
 
13/05/2020 - 11:00 - 13:00