סמינרים ואירועים

א' סיוון ה'תש"פ
השבוע שתחילתו במאי 24 2020

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
א 24
 
ב 25
 
ג 26
 
 
ה 28
 
ו 29
 
ז 30
 
11:00
 
 
 
27/05/2020 - 11:00 - 13:00